Gạo Lài Sữa

17,000 

Đặc Tính: Dẻo Mềm, Thơm, Vị Đậm Đà, Ngon Cơm.