Gạo Nàng Hương

15,000 

cho cơm dẻo, hương thơm tự nhiên, rất ngon. Cơm vẫn dẻo ngon khi để nguội.