Gạo Tài Nguyên Thơm

17,000 

Cơm dẻo vừa, không dính, mềm cơm và hương thơm tự nhiên